greenGarden
language: PLENRU

Obkurczanie/ Sliwowanie

Obkurczania/sliwowanie polega na nałożeniu foli na produkt: kubek, butelkę, puszkę itp, następnie przepuszczeniu go przez  tunel gorącego powietrza i pary. W wyniku temperatury folia obkurcza się i kreuje produkt z nałożoną etykietą, reklamą lub innym zleconym elementem graficznym.