greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – uchwyty/mocowania do telewizorów

23 April 2013

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na uchwyty do telewizorów 17″ – 37″ w ilości 36szt.

 

Kryterium wyboru oferty 100% cena.
Termin realizacji: maj 2013
Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 28.04.2013  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com