greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Wykonanie zestawu wyposażenia sali restauracyjnej

13 October 2012

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na wykonanie wraz z montażem oraz dostawą:

1. Lada/bar do restauracji 1 komplet

2. Lada szatnia 1 komplet

według dokumentacji projektowej dostępnej u inwestora na placu budowy.

3. Krzesła do restauracji 40szt. – styl retro, vintage, kolor biało-budyniowy, przecierany na styl stary

dla obiektu hotelowego w Raculi ul. Głogowska dz. nr 401/19

Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji – luty 2013

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 18.12.2012  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.