greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Tkanina plamoodporna ecru oraz biel (obrusy)

10 April 2013

 

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na:

Tkaniny według specyfikacji poniżej dla obiektu hotelowego w Raculi przy ul. Głogowskiej dz. Nr 401/19.

Tkanina plamoodporna 160 baw/pol biała w ilości 98,50m

Tkanina plamoodporna 160 baw/pol ecru w ilości 101,70m

Kryterium wyboru oferty jest w 100% cena.
Terminy realizacji – maj 2013
Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 06.05.2013  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.
Oferty proszę składać w formie e-mailowej: malgorzata.postel@gmail.com/malgorzata@postel.pl /info@postel.pl/info@for-rest.pl lub osobiście u inwestora.