greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Szkło – kieliszki, goblety

1 August 2013

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na:

-Kieliszek 3.4cl Hot Shot w ilości 60szt.

-Kieliszek 40cl w ilości 120szt

 

Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji – sierpień 2013

 

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 20.08.2013  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.