greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Przyciski spłukujące TECE

9 November 2012

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na

Przyciski spłukujących marki TECE według wykazu poniżej dla obiektu hotelowego w Raculi przy ul. Głogowskiej dz. Nr 401/19.

Wykaz:

1. Przycisk spł. AMBIA 3/6l chrom poł. w ilości 6szt.

2. Przycisk spł. PLANUS 3/6l stal chrom. w ilości 55szt.

Kryteria wyboru oferty –  100% cena
Terminy realizacji – grudzień 2012
Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 03.12.2012  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.comW razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.