greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – PISUARY i SYFONY PISUAROWE

6 November 2012

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na  pisuary oraz syfony do pisuarów według wykazu poniżej dla obiektu hotelowego w Raculi przy ul. Głogowskiej dz. Nr 401/19.

Wykaz:

1. Pisuar KOŁO NOVA FELIX dopł. tył/ odpł. poz. w ilości 6szt.

2. Syfon pisuarowy PCV poziomy w ilości 6szt.

 

Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji – grudzień 2012

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 27.11.2012  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.