greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Osprzęt hydrauliczny

1 September 2012

Zapytanie o cenę

           W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na:

Osprzęt hydrauliczny dla obiektu hotelowego w Raculi przy ul. Głogowskiej dz. Nr 401/19 według następującej specyfikacji:

 • KANZ-rura PVC-U DN200x5,9/3000 SN8 sp. z kielich w ilości 26szt.
 • KANZ-rura PVC-U DN200x5,9/2000 SN8 sp. z kielich w ilości 2szt.
 • KANZ-rura PVC-U DN200x5,9/1000 SN8 sp. z kielich w ilości 2szt.
 • KANZ-redukcja 160/110 w ilości 4szt.
 • KANZ-kolano 110/15 w ilości 5szt.
 • KANZ-kolano 110/87 w ilości 1szt.
 • KANZ-kolano 110/67 w ilości 1szt.
 • KANZ-trójnik 110/110/45 w ilości 1szt.
 • KANZ-uszczelka in situ 110 do rury karb. w ilości 3szt.
 • KANZ-łącznik 110 w ilości 2szt.
 • KANZ-trójnik 160/160/45 w ilości 2szt.
 • KANZ-kolano 160/15 w ilości 4szt.
 • KANZ-kolano 200/30 w ilości 1szt.
 • KANZ-kolano 160/30 w ilości 2szt.
 • KANZ-kolano 110/30 w ilości 1szt.
 • KANZ-nasuwka 160 w ilości 2szt.
 • KANZ-kolano 200/67 w ilości 2szt.
 • KANZ-kolano 200/15 w ilości 2szt.
 • Właz kanałowy Okrągły AO-600 z korpusem h-50 podst. O680 w ilości 1szt.
 • KANZ-rura wznosząca 600/6000 w ilości 0,33 szt

Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji –  wrzesień 2012

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 05.09.2012  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.