greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Osprzęt hydrauliczny

5 September 2012

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na:

Osprzęt hydrauliczny dla obiektu hotelowego w Raculi przy ul. Głogowskiej dz. Nr 401/19 według następującej specyfikacji:

1. EXTRA-100 rura 4mb – miedź = 38szt
2. EXTRA-100 kolano 67- miedź = 30szt
3. EXTRA-100 mufa – miedź = 12szt
4. EXTRA-100 obejma do dybla – miedź = 100szt
5. GALECO-dybel 300mm = 100szt

Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji – październik 2012

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 11.10.2012  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.