greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Oprawy oświetleniowe – Kinkiety

24 April 2013

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na:

1. Kinkiet pat. mosiądz 1x100W w ilości 12szt.

2. Kinkiet pat. mosiądz 1x60W w ilości 2szt.

Kryterium wyboru oferty 100% cena.

Termin realizacji: maj 2013

 

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 12.05.2013  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com