greenGarden
language: PLENRU

Kostkarka oraz witryny chłodnicze

17 April 2013

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani kupnem kostkarki oraz witryny chłodniczej według specyfikacji poniżej dla obiektu hotelowego w Raculi przy ul. Głogowskiej dz. Nr 401/19.

Bardzo proszę o ofertę cenową na następujące produkty:

Kostkarka natryskowa 95kg/24h w ilości 1szt.
Witryna chłodnicza 250 w ilości 1szt.
Witryna chłodnicza 350 w ilości 1szt.

Kryterium wyboru oferty 100%cena.

Termin składania ofert do 18.06.2013

Oferty proszę składać w formie e-mailowej: malgorzata.postel@gmail.com/malgorzata@postel.pl /info@postel.pl/info@for-rest.pl lub osobiście u inwestora.