greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – KABINY PRYSZNICOWE

9 September 2012

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy

„Postel Collection”poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi”

współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na kabiny prysznicowe SANSWISS

według specyfikacji poniżej:

Nr. Pokoju Seria Kabina prtofil rozmiar ilość strona katalogu
4;101;104 Top-line topr połysk 800 mm

3

200/201
1;2;6;8;10;105;114;118;119;122;127 Top-line topr połysk 900 mm

11

200/201
108;109 Top-line tops3 połysk 1100mm

2

3;9;120;124;115 JAZ JA1 połysk 900mm

5

130/131
3;9 JAZ JAT połysk 350mm

2

130/131
3;9 prof.kom połysk

2

123 JAZ JA1 połysk 1000 mm

1

130/131
7 JAZ JA1 połysk 800mm

1

130/131
7;115 prof.posz. połysk 25mm

4

103;125;116 FUN FUN2 połysk 600mm

3

232/233
110 FUN FUN2 połysk 500mm

1

232/233
102;117;126 FUN FUN2 połysk 700mm

3

232/233
112; FUN FUN2 połysk 900mm

1

232/233
121;111 FUN FUN2 połysk 1000mm

2

232/233
dla niepeł. Eco-Line ECOR połysk 900mm

2

22/221
RAZEM        

43

 

Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji – październik 2012 – listopad 2012

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 07.10.2012  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.