greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – HOTELOWE TELEWIZORY SAMSUNG

2 March 2013

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na telewizory hotelowe według specyfikacji poniżej dla obiektu hotelowego w Raculi przy ul. Głogowskiej dz. Nr 401/19.

  1. Telewizor hotelowy Samsung 32 cale LED HG32EA470PWXXH w ilości 32szt.
  2. Telewizor hotelowy Samsung 40 cali LED HG40EA570LWXXH w ilości 3szt.
  3. Telewizor hotelowy Samsung 26 cali LED HG26EA470PWXXH w ilości 3szt
Kryterium wyboru oferty 100% cena. Termin realizacji: kwiecień 2013 – maj 2013 

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 08.04.2013  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com