greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Grzejniki wraz z niezbędnym osprzętem

1 October 2012
W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Składamy zapytanie o cenę na grzejniki wraz z niezbędnym osprzętem, dostawą oraz montażem według specyfikacji poniżej:

Suma grzejników 54 sztuki
 1. CV/22/600/700 SZT. 1
 2. CV/22/600/800 SZT. 3
 3. CV/22/600/900 SZT. 7
 4. CV/22/600/1000 SZT. 16
 5. CV/22/600/1000 SZT. 1 WERSJA LEWA
 6. CV/22/600/1100 SZT. 6
 7. CV/22/600/1100 SZT. 1 WERSJA LEWA
 8. CV/22/600/1200 SZT. 6
 9. CV/22/600/1400 SZT. 4
 10. CV/22/600/1800 SZT. 1
 11. CV/22/900/600 SZT. 1 LEWA WERSJA
 12. CV/33/400/1000 SZT. 1
 13. CV/33/600/1000 SZT. 3
 14. CV/33/600/1100 SZT. 1
 15. CV/33/600/1400 SZT. 2
 16. ZAWÓR VEKOLUX KĄTOWY POD GRZEJNIK SZT. 54
 17. ZŁĄCZE POD ZAWÓR VEKOLUX ¾ X 15 SZT. 108
 18. GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SZT. 54
Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji – listopad 2012

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 27.11.2012  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@for-rest.pl bądź malgorzata@postel.pl.
Informacje o wyborze oferty przekażemy telefonicznie.