greenGarden
language: PLENRU

Zapytanie ofertowe – Drobnica kuchenna: garnki

7 May 2013

W ramach realizacji projektu pn: „Dywersyfikacja działalności firmy „Postel Collection” poprzez budowę Hotelu ul. Głogowska w Raculi” współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Składamy zapytanie o cenę na:

Nazwa Produku                                   Ilość

GARNEK 16CM 2L

4

GARNEK 20CM 3,5L

4

GARNEK 22CM 4,5L

4

GARNEK 24CM 6L

2

GARNEK 26CM 8L

2

 

Kryteria wyboru oferty –  100% cena

Terminy realizacji – maj 2013

 

Oferty proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 29.05.2013  w siedzibie firmy Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Sp. J., Ul. Głogowska 4, 66-004 Racula lub e-mailowo, przesyłając ofertę na adres: info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl lub malgorzata.postel@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 607-219-166, e –mail info@postel.pl bądź malgorzata@postel.pl.